Контакт

Питања, коментари? Слушамо вас.

Адреса: Пастерова 14, 11000 Београд
Е-маил: info@radteh.org.rs, office@radteh.org.rs
Пиб: 102493379
Матични број: 17373102
Подаци за индетификацију: Преузми

За хитна питања позовите нас на:

Поштовани, будите слободни да нам поставите питања. Потрудићемо се да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.